بطری 450 میلی لیتر

برای قیمت تماس بگیرید
دسته:

بطری 450 میلی لیتر پلاستیکی در طرح کبرایی شکل از پت 100٪ برای ماده غذایی ساخته شده اند ، بنابراین می توانید با اطمینان از آن استفاده کنید.

این بطری پلاستیکی دارای محبوب ترین طرح شکل برای مصرف مایعات و نگهداری مواد غذایی است.

این بطری های پلاستیکی  450 میلی لیتری برای آب معدنی ، نوشیدنی ، آب سودا ، آب میوه و غیره استفاده می شود. به منظور جلوگیری از نشت ، ما از درب های محافظ ضد دستکاری استفاده کرده ایم ، از آن درب ها برای آب بندی قوی استفاده می شود.

بطری پت